Om utbildningen

Utbildningen är omfattande och kan med fördel delas upp på två tillfällen. Målet med utbildningen Skog och Ren är att öka förståelsen mellan skogsbruket och renskötseln.

Utbildningen är uppdelat i tre delar: Skogsbruk, Renskötsel och Regelverk. De olika delarna ger grundläggande kunskaper om respektive område. Varje kapitel i utbildningen avslutas med en självtest och utbildningen avslutas med ett slutprov med ett krav på 80% godkända svar.

Bakom projektet står de FSC®-certifierade skogsföretagen SCA Skog, Holmen Skog, Sveaskog, Stora Enso Skog och Bergvik Skog samt Samernas Riksförbund och Statens Fastighetsverk. Skapandet av utbildningen är finanserat av EU, inom ramen för kompetensutveckling.

Välj skogsbolag, SSR eller Övriga i menyn till höger för att starta utbildningen! Är du anställd på något utav skogsbolagen når du utbildningen via din inloggning i Skötselskolan.

  • EU
  • SSR
  • Holmen
  • SCA
  • Stora Enso Skog
  • Sveaskog
  • Statens Fastighetsverk